Details

Title

Kierunki zmian w przestrzeni wiejskiej Polski - wpisywanie sie^ w przestrzenwsi europejskiej /
Directions of Changes in Spatial Structure of Polish Rural Areas - Entering into the European Rural Areas Space

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 156

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 156
×