Details

Title

Modele funkcjonowania і rozwoju obszarow wiejskich wPolsce po 1945 r./
Models of Functioning and Development of Rural Areas in Poland after 1945

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 156

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 156
×