Details

Title

Zastosowanie mapy grup strategicznych w planowaniuprojektów w Żywcu/
The Use of the Strategic Groups Maps in Planning of Projects in Żywiec

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 155

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 155
×