Details

Title

Parametryzacja potencjałów regionalnych podstawą tworzeniaspecjalizacji rozwoju regionów/
Regional Development Specialisation Created by the Use of Regional PotentialParametrization

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 155

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 155
×