Details

Title

Współczesne tendencje rozwoju gospodarczegoregionu w kontekście teorii cykli koniunkturalnych/
Contemporary Tendencies of the Economic Development of the Regionin the Context of the Theory of Business Cycles

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 155

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 155
×