Details

Title

Strategiczne dylematy polityki innowacyjnej zorientowanejna inteligentne specjalizacje/
Strategic Dilemmas of Innovation Policy Oriented towards Smart Specialisation

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 155

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 155
×