Details

Title

Inteligentna specjalizacja czy raczej sektor„wysokiej szansy” atutem w rozwoju regionów?/
The Smart Specialisation or Rather a Sector of “the High Chance”as an Advantage in the Development of Regions?

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 155

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 155
×