Details

Title

Nowy ład strategiczny polityki rozwoju regionów. Podejście retroiprospektywne/
New Strategic Deal for Development Policy of Regions. Retro and ProspectiveApproach

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 155

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 155
×