Details

Title

Europejskie uwarunkowania trzeciej generacji strategii rozwojuregionalnego w Polsce – poziom województw/
European Conditions of Third Generation of Regional Development Strategiesin Poland – Voivodeships Level

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 155

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 155
×