Details

Title

Zasady prowadzenia polityki rozwoju w świetle regulacji prawnych,stanowiska doktryny i orzecznictwa sadów administracyjnych (wybrane zagadnienia)/
Principles of Development Policy in the Light of the Regulations, the Positionof the Doctrine and Jurisprudence of Administrative Courts (Selected Issues)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 155

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 155
×