Details

Title

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarachwiejskich w perspektywie 2020 (wnioski z dotychczasowych doświadczeń)/
The Expansion of a Water Supply and Sevage System in Rural Areas from thePerspective of 2010 (Conclusions from the Current Experiences)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 154

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 154
×