Details

Title

Problematyka rozwoju obszarów wiejskich w dokumentachstrategicznych w perspektywie 2020 (ze szczególnym uwzględnieniemwoj. opolskiego)/
Rural Development in Strategic Documents for 2020 (with a Particular Focuson the Opole Province)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 154

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 154
×