Details

Title

Obecność zagranicznej siły roboczej w rolnictwiew Polsce jako konsekwencja zmian następujących na wsi (ze szczególnymuwzględnieniem woj. opolskiego)/
The Presence of Foreign Labour in Agriculture in Poland as a Result of ChangesOccurring in the Rural Areas (with a Particular Focus on the Opole Province)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 154

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 154
×