Details

Title

Zrównoważenie rolnictwa woj. opolskiego na tle kraju/
Sustainability of Agriculture in the Opole Province Compared to NationalAgriculture

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 154

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 154
×