Details

Title

Podejścia top-down i bottom-up w rozwoju obszarów wiejskichw Polsce/
The top-down and the bottom-up approach in Rural Development in Poland

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 154

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 154
×