Details

Title

Dywersyfikacja gospodarki wiejskiej przez rozwój mikro, małej i średniej przedsiębiorczości/ Diversifi cation of Rural Economy through the Development of Micro, Small and Medium Enterprises

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 154

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 154
×