Details

Title

Postępowanie w sprawie scalania i podziału nieruchomości oraz scalania i wymiany gruntów – problematyka administracyjno-prawna
Proceeding in Case of Land Consolidation and Subsequent Division and Consolidation and Interchange of Real-estates – Administrative and Legal Problematics

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 142
×