Details

Title

Analiza aktów prawnych wydanych przez Unię Europejską i Polskę związanych z infrastrukturą przeciwpowodziową
Analysis of European Union and Polish Law Related to Flood Protection Infrastructure

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 142
×