Details

Title

Aspekty prawa budowlanego w planowaniu przestrzennym a zrównoważony rozwój
Aspects of Construction Law in Spatial Planning and Sustainable Development

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 142
×