Details

Title

Koncepcja korytarzy ekologicznych w planowaniu przestrzennym na szczeblu wojewódzkim
The Concept of Ecological Corridors in Spatial Planning at the Provincial Level

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 142
×