Details

Title

Koncepcja umowy społecznej i natury człowieka u J.J. Rousseau w świetle teorii pożądliwości mimetycznej R. Girarda

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2012

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Identifier

DOI: 10.2478/v10271-012-0112-4 ; ISSN 1230-1493

Source

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2012; No 4
×