Details

Title

Tropem genewskich korzeni Jana Jakuba. Kalwińskie źródła koncepcji relacji między naturą a kulturą w fi lozofi i Rousseau

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2012

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Identifier

DOI: 10.2478/v10271-012-0110-6 ; ISSN 1230-1493

Source

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2012; No 4
×