Details

Title

Sprawozdanie przewodniczącego Komisji do spraw Etyki w Nauce z działalności Komisji w 2015 r.

Journal title

Nauka

Yearbook

2016

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Identifier

ISSN 1231-8515

Source

Nauka; 2016; No 3
×