Details

Title

Znaczenie technologii mobilnych w monitorowaniu i zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym

Journal title

Nauka

Yearbook

2015

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Identifier

ISSN 1231-8515

Source

Nauka; 2015; No 4
×