Details

Title

Międzypokoleniowe transmisje pamięci. Na podstawie badań we wsiach świętokrzyskich

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2016

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Source

Studia Socjologiczne; 2016; No 3
×