Details

Title

Dostęp młodzieży wiejskiej do wykształcenia wyższego (recenzja z: Krzysztof Wasielewski, Młodzież wiejska na uniwersytecie: droga na studia, mechanizm alokacji, postawy wobec kształcenia)

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2016

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Source

Studia Socjologiczne; 2016; No 1
×