Details

Title

Ekonomia dzielenia się? Między racjonalnym wyborem a towarzyskością. Próby socjologicznych interpretacji zjawiska „wspólnych przejazdów (carpooling)”

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2015

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Source

Studia Socjologiczne; 2015; No 3
×