Details

Title

Od teorii pola działań strategicznych do wielkiej teorii systemupól. Neoinstytucjonalna strategia syntezy socjologii organizacji i socjologiiruchów społecznych (recenzja z: Neil Fligstein i Doug McAdam:A Theory of Fields)

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2014

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Source

Studia Socjologiczne; 2014; No 3
×