Details

Title

Etnografi czne spojrzenie na imigrację (recenzjaz: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. Michał Buchowski i Jacek Schmidt)

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2014

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Source

Studia Socjologiczne; 2014; No 3
×