Details

Title

Fotospołeczeństwo w finezyjnej deskrypcji socjologa rozumiejącegowizualnie (recenzja z: Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologiiwizualnej, red. Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska)

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2014

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Source

Studia Socjologiczne; 2014; No 1
×