Details

Title

Konfiguracje wartości w zmieniającej się Europie (recenzjaz: Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie,red. Aleksandra Jasińska-Kania)

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2014

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Source

Studia Socjologiczne; 2014; No 1
×