Details

Title

Europejczycy z wyboru (recenzja z: Włodzimierz Wesołowski i Kazimierz M. Słomczyński (red.) Tożsamość, zaufanie, integracja. Polska i Europa

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2012

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Source

Studia Socjologiczne; 2012; No 4
×