Details

Title

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ СЕПАРАЦИИ ЗЕРНА В УСЛОВИЯХ ЗЕРНОТОКА ХОЗЯЙСТВА

Journal title

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Yearbook

2012

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1730-8658

Source

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa; 2012; No 3
×