Details

Title

РОЗРОБКА ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ОЧИСТКИПОВІТРЯ ВІД ПИЛУ

Journal title

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Yearbook

2011

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1730-8658

Source

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa; 2011; No 4
×