Details

Title

Odkrywanie zapoznanego? Polska demokracja wobec kobiet i feminizmu (recenzja z: Kobiety. Feminizm. Demokracja)
Discovering the Forgotten? Polish Democracy Vis-a-Vis Women and Feminizm (review of: Kobiety. Feminizm. Demokracja) 267

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2010

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Source

Studia Socjologiczne; 2010; No 4
×