Details

Title

Poza zasięgiem języka? Badania wizualne w naukach społecznych (recenzja z: M.Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych)
Beyond Language. Visual Research in Social Sciences (review of: M. Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych)

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2010

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Source

Studia Socjologiczne; 2010; No 4
×