Details

Title

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ІСНУЮЧІ ПРОБЛЕМИ ЗБИРАННЯ КУКУРУДЗИ

Journal title

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Yearbook

2011

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1730-8658

Source

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa; 2011; No 2
×