Details

Title

Powdery Mildew (Blumeria Gramins) and Pest Occurrence Reduction in Spring Cereal Mixtures

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2010

Volume

vol. 50

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2010

Identifier

DOI: 10.2478/v10045-010-0068-3 ; ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Source

Journal of Plant Protection Research; 2010; vol. 50; No 3

References

Borecki Z. (2001), Nauka o Chorobach Roślin, 379. ; Czembor H. (1981), Rasy fizjologiczne mączniaka jęczmienia (<i>Erysiphe graminis</i> DC ex Merat f. sp. <i>hordei</i>) występujące w Polsce w latach 1975-1979, Hod. Rośl. Aklim. Nasien, 25, 215. ; Czembor H. (1987), Badania nad sposobami zwiększenia trwałosci odporności genetycznej jęczmienia na mączniak i inne choroby, Biul. IHAR Nr, 163, 25. ; Fiedorow Z. (2004a), Ogólne Wiadomości z Fitopatologii, 208. ; Fiedorow Z. (2004b), Choroby Roślin Rolniczych, 207. ; Gacek E. (2000), Wykorzystanie różnorodności genetycznej roślin w zwalczaniu chorób roślin uprawnych, Post. Nauk Roln, 5, 17. ; Gacek E. (1996), Wpływ zróżnicowania genetycznego w mieszaninach i mieszankach zbożowych na rozwój chorób i plonowanie, Biul. IHAR, Nr, 200, 203. ; Gacek E. (2000), Zastosowanie mieszanek odmian do poprawy zdrowotności oraz plonowania jęczmienia jarego, Biul. IHAR, 214, 143. ; Gacek E. (2000), Ograniczenie występowania chorób w zasiewach mieszanych zbóz, Rocz. AR Pozn, 58, 31. ; Łacicowa B. (1984), Systemy ochrony roślin rolniczych przed chorobami. ; Wolfe M. (1979), Disease in crops: controlling the evolution of plant pathogens, J. Royal Soc. Arts, 127, 322.
×