Details

Title

O roli ugruntowanych empirycznie metafor w naukowych programach badawczych

Journal title

Filozofia i Nauka

Yearbook

2014

Volume

Tom 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identifier

ISSN 2300 - 4711

Source

Filozofia i Nauka; 2014; Tom 2
×