Life Sciences and Agriculture

Postępy Nauk Rolniczych

Content

Postępy Nauk Rolniczych | 2011 | No 3 |

Editorial office

Rada Redakcyjna
A. Grzywacz (przewodniczący),
J. Haman,
T. Krzymowski,
J.J. Lipa
A. Rutkowski,
F. Tomczak,
M. Truszczyński,
J. Wilkin


Redakcja
A. Horubała (redaktor naczelny),
J. Buliński,
A. Gawrońska-Kulesza,
W. Józwiak,
J. Zimny,
T. Żebrowska,
R. Suska (sekretarz redakcji

 

Contact

Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN,
00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2113
tel. 22 620 33 71, 22 656 64 66
e-mail: renata.suska@pan.pl


Instructions for authors

This page uses 'cookies'. Learn more