Details

Title

Proposal of using SWAPs by hard coal mining companies in Poland

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Volume

vol. 28

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-0953

References

Albanese C. (2006), Advanced Derivatives Pricing and Risk Management. Theory, Tools and Hands-On Programming Application. ; Bąk P. (2007), Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalnooeci przedsiębiorstw górniczych. Cz. 1, Źródła kapitału własnego, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 23, 1. ; Brzychczy E. (2011), Wykorzystanie wybranych instrumentów finansowych transferu ryzyka w przedsiębiorstwach górniczych, Przegląd Górniczy, 9. ; Dubofsky D. (2002), Derivatives Valuation and Risk Management. ; Geman H. (2005), Commodities and Commodity Derivatives Modeling and Pricing for Agriculturals, Metals and Energy. ; Hull J. (2012), Options, futures and other derivatives. ; Instrumenty… 2001 - Instrumenty pochodne. Wprowadzenie. Praca zbiorowa. Oficyna Ekonomiczna, 2001. ; Jajuga K. (2007), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. ; James T. (2003), EnergyPriceRisk. Wyd. ; Leszczyńska E. (2007), Rynek kontraktów swap w Polsce. ; Magda R. (2010), Kontrakty terminowe w handlu węglem kamiennym na przykładzie nowojorskiej giełdy NYMEX, Przegląd Górniczy, 66, 9. ; McDougall A. (2001), Swapy. Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wyd. ; Miron P. (1991), Pricing and Hediging Swaps, Euromoney Books. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 roku. ; Sopoćko A., 2005 - Rynkowe instrumenty finansowe. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za okres 1.01.2010-30.06.2010 <a target="_blank" href='http://www.kghm.pl'>www.kghm.pl</a> ; R. Stafford Johnson (2008), Introduction to Derivatives. Options, Futures, and Swaps. ; Statistics - Bank for International Settlements, 2011. ; Zawiła-Niedáwiecki J. (2006), Polityka Energetyczna, 9. ; International Financial… 2010 - International Financial Reporting Standards: Derivative Accounting Considerations for Energy Transacting Activities. IAS 32/39 and IFRS 7. Materiały firmy Deloitte, 2010. ; Strony internetowe: eGospodarka, 2005: <a target="_blank" href='http://www.finanse.egospodarka.pl/11328,Swap-towarowy-w-BRE-Banku,1,48,1.html'>http://www.finanse.egospodarka.pl/11328,Swap-towarowy-w-BRE-Banku,1,48,1.html</a> <a target="_blank" href='http://www.platts.com/newsfeature/2008/forwardcurvecoal08/index'>http://www.platts.com/newsfeature/2008/forwardcurvecoal08/index</a> ; <a target="_blank" href='http://www.angloamerican.co.uk'>www.angloamerican.co.uk</a> ; <a target="_blank" href='http://www.vale.com'>www.vale.com</a> ; <a target="_blank" href='http://www.xstrata.com'>www.xstrata.com</a> ; <a target="_blank" href='http://www.bhpbilliton.com/'>www.bhpbilliton.com/</a> ; <a target="_blank" href='http://www.riotinto.com'>www.riotinto.com</a>

DOI

10.2478/v10269-012-0016-0

×