Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ
  • Język

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 42
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:
Słowa kluczowe water pollution tap-water

Abstrakt

People rarely consider where their tap water comes from, or how much of it is actually available. At the same time, it is people who are most often responsible for water pollution. Problems involving the contamination of water-supply areas in Poland are scrutinized by an “intervention team” of experts at the Polish Hydrogeological Survey.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The purpose of this article is to present a new bell type water well construction with circulating treatment and its application. The construction of the water well has been developed and research has been conducted using physical and electrical modelling as well as in the practical field. Researches in this work are of analytical and experimental character. As the results of the research, optimal physical parameters of the constructions have been found and analytical  empirical formulae have been derived to calculate hydraulic parameters. Recommendation for application has been presented. The results received in this work can be used for the application of well construction. Further research is required to improve the physical and the hydraulic parameters of the proposed construction. The work has scientific and practical interest.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The Baltic is a unique brakish sea. Its moderate salinity is the result of the fresh river water input and non-periodic inflows of salty, oxygenated waters from the North Sea. However, the balance continually fluctuates. What impact does that have on the sea?
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Suspended matter, phytoplankton and light attenuation were investigated in various North East Greenland, Svalbard and Siberian river mouths in 1992-1994. The amount of mineral suspensions well correlated with freshwater discharge in the case of tidal glacier bays, while such correlation in Siberian rivers and pack ice meltwater was not found. Freshwater phytoplankton species were found in Siberian estuaries only and in two other ecosystems marine and ice phytoplankton species prevailed. The light attenuation connected with freshwater discharge seems to be a key factor limiting primary production in coastal Actic waters in the summer. The amount of glacial suspensions well correlated with the salinity drop in the case of Svalbard, while Siberian river estuaries produced very turbid waters with the suspension loads not correlated to freshwater or depth.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Możliwość zastosowania nietradycyjnej metody utylizacji odpadowych gazów cieplarnianych, przez zatłaczanie CO2 (sekwestracja) w porowate złoża geologiczne traktowane jako niekonwencjonalne zbiorniki gazu, wymaga spełnienia podstawowych kryteriów takich jak np. wpływ na środowisko oraz długoletnie składowanie. Istotną kwestią jest fizyczne zachowanie się złoża podczas fazy nasycania jego struktury porowatej dwutlenkiem węgla. Należy tutaj przede wszystkim wymienić: zdolność transportu CO2 wzdłuż struktury porowatej oraz zdolność adsorpcyjną. W artykule przedstawiono wyniki badań sorpcji pary wodnej na próbkach węgla pochodzących z wytypowanych KWK o zróżnicowanej zawartości pierwiastka C. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci izoterm sorpcji i desorpcji w temperaturze 303 K, oraz opisano równaniem izotermy adsorpcji BET. Na podstawie danych sorpcji obliczono powierzchnię właściwą, zgodnie z teorią BET. Ilość zasorbownych cząsteczek pary wodnej dla badanych próbek węgla była zależna od stopnia metamorfizmu. Otrzymane izotermy można zaliczyć do typu II według klasyfikacji BET. Do badań sorpcyjnych zastosowano aparaturę typu objętościowego – adsorpcyjną mikrobiuretkę cieczową. Sorpcja pary wodnej w zastosowaniu dla węgli pozwala na ilościowe określenie pierwotnych centrów adsorpcji jako miary oddziaływań adsorbowanych cząsteczek z powierzchnią adsorbentu. Na podstawie równań adsorpcji BET z izoterm sorpcji pary wodnej określono ilości aktywnych centr adsorpcji, które potencjalnie mogą brać udział w adsorpcji CO2 w pokładach węgla podczas wtłaczania tego gazu. Pojemność sorpcyjna węgli pozostaje w korelacji ze stopniem metamorfizmu jak również ma ogromny wpływa na możliwość magazynową złoża.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Uranium concentrations in groundwater taken from private drilled wells have been never determined in Poland, implying a lack of available data to quantify the human exposure to U through drinking water consumption, especially in rural areas influenced by mining activities. The main aim of the study was the assessment of human health risk related to the consumption of well waters containing U, collected from selected rural areas of the Lower Silesian region (Poland). The random daytime (RDT) sampling method was applied to the collection of well waters from three control study areas (CSA): Mniszków (CSA-A), Stara Kamienica/M. Kamienica/Kopaniec (CSA-B) and Kletno (CSA-C). The analyses of RDT samples were performed by validated method based on inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). Uranium concentration ranges in well waters and the estimated geometric means for individual control study areas were: 0.005-1.03 μg/L and 0.052 μg/L (CSA-A), 0.027-10.6 μg/L and 0.40 μg/L (CSA-B), and 0.006-27.1 μg/L and 0.38 μg/L (CSA-C). The average and individual chronic daily intakes (CDI) of U by drinking water pathway (adults/children) were in the ranges of: 0.0017-0.013/0.0052-0.040 μg · kg-1 · day-1 and 0.0002-0.90/0.0005-2.71 μg · kg-1 · day-1. The average %TDI and ranges of individual %TDI (adults/children) were: 0.17%/0.52% and 0.02-3.4%/0.05-10.3% (CSA-A), 1.3%/4.0% and 0.09-35%/0.27-106% (CSA-B), and 1.3%/3.8% and 0.02-90%/0.06-271% (CSA-C). The estimated average CDI values of U through well water are significantly lower than the TDI (1 μg · kg-1 · day-1), while for individual CDI values the contribution to the TDI can reach even 90% (adults) and 271% (children), indicating essential human health risk for children consuming well water from private drilled wells located in CSA-B and CSA-C (5.3% of total number of samples collected).
Przejdź do artykułu

Abstrakt

When the distribution of water quality samples is roughly balanced, the Bayesian criterion model of water-inrush source generally can obtain relatively accurate results of water-inrush source identification. However, it is often difficult to achieve desired classification results when training samples are imbalanced. Sample imbalance is common in the source identification of mine water-inrush. Therefore, we propose a three-dimensional (3D) spatial resampling method based on rare water quality samples, which achieves the balance of water quality samples. Based on the virtual water sample points distributed by the 3D grid, the method uses the 3D Inverse Distance Weighting (IDW) method to interpolate the groundwater ion concentration of the virtual water samples to achieve oversampling of rare water samples. Case study in Gubei Coal Mine shows that the method improves overall discriminant accuracy of the Bayesian criterion model by 5.26%, from 85.26% to 90.69%. In particular, the discriminative precision of the rare class is improved from 0% to 83.33%, which indicates that the method can improve the discriminant accuracy of the rare class to large extent. In addition, this method increases the Kappa coefficient of the model by 19.92%, from 52.26% to 72.19%, increasing the degree of consistency from “general” to “significant”. Our research is of significance to enriching and improving the theory of prevention and treatment of mine water damage.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Odwadnianie kopalń i wprowadzanie wód słonych do cieków powierzchniowych stanowi jedną z głównych form negatywnych oddziaływań na środowisko, która powinna być właściwie rozwiązana przez przemysł wydobywczy. Duża powierzchnia obszarów górniczych kopalń czynnych i zlikwidowanych oraz budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne górotworu sprawiają, że ilość wód dołowych wypompowywanych rocznie ze wszystkich kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wynosi około 118 mln m3. Coraz większa głębokość eksploatacji i konieczność ochrony czynnych kopalń przed zagrożeniem wodnym przyczyniają się do wzrostu koncentracji chlorków i siarczanów w wodach dołowych wprowadzanych do środowiska, pomimo spadku wielkości wydobycia i malejącej liczby czynnych kopalń. Większość ładunku soli jest wprowadzana do wód powierzchniowych, częściowo z zastosowaniem kontroli koncentracji stężenia soli, jednak z punktu widzenia ochrony środowiska najlepszym rozwiązaniem problemu wód słonych byłoby ich zagospodarowanie w technologiach zapewniających znaczący w skali problemu poziom ich wykorzystania. Grupą takich technologii jest wypełnianie pustek podziemnych, realizowane przede wszystkim w formie doszczelniania zrobów i podsadzania zbędnych wyrobisk górniczych. Z racji kubatury powstających w wyniku bieżącej eksploatacji podziemnej pustek podziemnych, przy uwzględnieniu istniejących ograniczeń, potencjalnie dostępnych do wypełniania jest około 17,7 mln m3 objętości zrobów i wyrobisk. Z uwagi na dostępność popiołów lotnych i innych odpadów przemysłowych, które są głównym komponentem drobnoziarnistych mieszanin do wypełniania pustek, łączna objętość wód zasolonych i solanek, które mogą być zagospodarowane w rozpatrywanych technologiach oszacowano na 3,5–6,5 mln m3 rocznie.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Investigations dealing with physico-chemical parameters of the Hornsund Fiord waters are analyzed. The development of hydrological conditions and influence of great water masses: warm West Spitsbergen Current and cold Sörkapp Current are presented.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Classification of water masses in the area investigated during the 1981 FIBEX Expedition and two winter expeditions at the "H. Arctowski" Station using the method of Empirical Orthogonal Functions (EOF) is presented. Four basic water masses (warm and cold Bellinghausen Sea surface waters, surface Weddell Sea waters, Circumpolar Warm Deep Water (CWDW) and the transitional zone) were observed in the area and a significant dependence of water masses distribution ón depth was found. A strong winter increase in the Weddell Sea waters influence was recorded.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The Hoglandvatnet and Ålandvatnet are genetically associated with the action of a large ice stream issuing from Mittag-Lefflerbreen towards Lomonosovfonna as far nortwards as Austfjorden. The accomplished investigations permit water properties to be described for Hoglandvatnet and Ålandvatnet, as well as the chemical composition of the basin waters to be correlated with lithologic diversity of the surrounding massifs and the composition of glacier water feeding them. Water of Hoglandvatnet has a rather uniform ion composition. It is sulphate-calcium water. Low mineral contents of glacier water and that flowing through crystalline rocks of Framstaken and feeding the basin result in its less marked effect on the Hoglandvatnet water, compared with highly mineralized water of streams issuing from Trikolorfjellet and Tarantellen. Water of Ålandvatnet has a somewhat different quantitative ion composition than that of Hoglandvatnet. It is calcium-sulphate-bicarbonate water which is richer in the bicarbonate ion than the Hoglandvatnet waters. This is most likely due to the influence of bicarbonate water of Ålandelva and glacier water feeding the basin. It can also be the result of a smaller contribution from highly mineralized calcium-sulphate water issuing from Trikolorfjellet.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Preliminary results of hydrological investigations carried through at southern shore of Bellsund are presented. Negative meltwater budget of the permafrost was noted for summer 1986. Temperature and total mineralization of waters are varied in space. Temperature of outflowing meltwaters is related to air temperature. Diurnal rhythm of temperature has been distinguished in springs.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

However we are still facing unforeseeable disasters, there is no possibility to leave seashores and riversides as the places of peoples activity of any time. Also there is no chance to implement everywhere more or less sophisticated systems of anti disaster preventions, mostly because of fi nancial shortages. But the other problem is lack of understanding that more important than prevention is so called “cooperation with water”. Such an approach is a part of sustainable development, and is creating safe conditions for any waterside localisation.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Drought: the very word instills dread, conjuring up images of dried-up wells, barren earth, and – perhaps worse still – empty taps and long lines to access wells. Is Poland likely to experience significant water shortages?
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Despite many years of research, we have yet to discover all the myriad ways various components of the climate interact. For instance, it looks likely that the circulation of oceanic waters has a much broader impact than previously thought.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W trakcie udostępniania użytkowych poziomów wodonośnych metodami obrotowymi z wykorzystaniem płuczki wiertniczej zachodzi proces kolmatacji skał w strefie przyotworowej. Prowadzi on do fizycznych zmian ośrodka porowatego w wyniku osadzania się w nim cząstek fazy stałej z płuczki wiertniczej. Powoduje to zmniejszenie prędkości filtracji wody w zakolmatowanych partiach formacji wodonośnej, co skutkuje wzrostem depresji i obniżeniem sprawności hydraulicznej studni, a w konsekwencji obniżeniem całkowitej wydajności studni W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad opracowaniem płuczki wiertniczej, która stanowić będzie bazę do opracowania kompletnego systemu płuczkowego przeznaczonego do wiercenia otworów hydrogeologicznych w różnych warunkach geologicznych. W ramach badań laboratoryjnych przeprowadzono pomiary parametrów reologicznych sześciu, standardowo stosowanych w wiertnictwie, środków polimerowych oraz nowego środka, którego skład opracowano na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. Przeprowadzone badania pokazały, że nowy środek, oznaczony jako CAGEx, zapewnia wymagane parametry technologiczne i może być stosowany jako baza płuczek wiertniczych. Wykonane badania przemysłowe nowej płuczki wiertniczej CAGEx, podczas wiercenia studni ujęciowej potwierdzają dużą stabilność jej parametrów technologicznych i niewielki wpływ na uszkodzenie przepuszczalności skał w strefie przyfiltrowej. Wykonana studnia ujęciowa charakteryzowała się wysoką sprawnością hydrauliczną i nie wymagała wykonania dodatkowych zabiegów uaktywniania.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Polish exploration and exploitation of marine resources of Antarctic waters date back to the reconnaissance cruise of the Sea Fisheries Institutes (SFI) r/v Profesor Siedlecki in 1974. Since 1975, a co-operation between the Institute of Ecology, Polish Academy of Sciences (PAS) at Dziekanów Leśny and SFI in Gdynia with participation of the University of Agriculture in Szczecin, Faculty Marine Fisheries and Food Technology (UA) was established. Fishing fleets of the Polish Deep-Sea Fisheries Companies Odra, Dalmor and Gryf, since 1976 were operating in the Atlantic sector of Antarctic waters, south of the convergence.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Temperature of superficial water in the Ezcurra Inlet was measured from March 1989 to February 1990, with a use of a mercurial thermometer with accuracy +0.1°C. Temperature was measured usually once a month at selected points. Influence of various factors on temperature of superficial water was preliminarily analysed. Basing on these results, temperature distribution in the mentioned area was determined. Mean yearly temperatures for each station, average space temperatures on measurement days and mean yearly temperatures for the whole area of the Ezcurra Inlet were calculated.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In the examined area three types of waters have been recorded: Surface Waters of winter modification, Warm Deep Waters and East Bransfield Strait Waters. Geographical location of Scotia Front is similar to that observed in previous years. The dynamics of waters within the examined area is high. It is reflected not only in physical and chemical parameters but also in the distribution of chlorophyll α. In the Front its total amount in a water column is greater than outside.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Results of measurements of temperature and salinity of surface waters of the Hornsund (South Spitsbergen) carried out at a coastal point of the Isbjornhamna Bay during the winter expedition 1979/80 of the Polish Academy of Sciences are discussed. Courses of both parameters, their variability, mean values and distributions are analyzed.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The aim of this study was to determine to what extent the ions present in hard water (125 mg/L of MgCl2 and 500 mg/L of CaCl2) may intensify the feed-induced decrease in oxytetracycline (OTC) absorption rate in broiler chickens after single oral administration at a dose of 15 mg/kg. Drug concentrations in plasma were determined by liquid chromatography-tandem mass spectrometry and combined, compartmental and non-compartmental approach was used to assess OTC pharmacokinetics. The administration of feed decreased the absolute bioavailability (F) of OTC from 12.70%±4.01 to 6.40%±1.08, and this effect was more pronounced after the combined administration of OTC with feed and hard water (5.31%±0.90). A decrease in the area under the concentration- time curve (AUC0-t), (from 10.18±3.24 μg·h/ml in control to 5.13 μg·h/ml±1.26 for feed and 4.26 μg·h/ml±1.10 for feed and hard water) and the maximum plasma concentration of OTC (Cmax) (from 1.22±0.18 μg/ml in control, to 1.01 μg/ml ±0.10 for hard water, 0.68 μg/ml±0.10 for feed and 0.61 μg/ml±0.10 for feed and hard water) was observed. The results of this study indicate that feed strongly decreases F, AUC0-t and Cmax of orally administered OTC. The ions present in hard water increase this inhibitory effect, which suggests that, therapy with OTC may require taking into account local water quality and dose modification, particularly when dealing with outbreaks caused by less sensitive microorganisms.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Increasing environmental pressure against waste disposal, particularly fine waste surface storage and concern about mining damages have resulted in an increase in the popularity of a fly ash, tailing and binding agent mixture used as compaction grout of roof fall rocks in a gob area of longwalls. Backfilling of voids forming as a result of exploitation with the fall of roof with mixtures containing fine-grained industrial wastes is a common practice in coal mines. It is aimed at achieving numerous technological and ecological advantages as well as at controlling mining hazards. Research on hydraulic transport of fine-grained slurry conducted to date focused mainly on issues related to the analysis of the conditions related to pipeline transportation. The processes concerning the propagation of mixtures within the gob, on the other hand, remain largely unknown. The process of flow of fine-grained slurry through the caving is subject to a series of factors related, among other things, with the properties of the applied wastes and mixtures, the characteristics of the gob as well as the variability of these properties during the flow through the gob and in time. Due to the lack of sufficient knowledge pertaining to the changes taking place in the gob and in the slurry while it penetrates the gobs, no methods allowing for the design and optimization of the gob grouting process have been established so far. The paper presents the selected results of laboratory tests regarding the flow of ash and water mixtures in a model of a gob, pertaining to two selected types of fly ash produced in hard coal combustion, particularly concerning the impact of the type of the ash and the density of the slurry on the effectiveness of the gob grouting process.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Measurements of water temperatures, salinity, oxygen, suspended matter, nutrients and some metals contents were determined in the waters of the Hornsund Fjord. The investigations were carried out at the end of June and July and in mid-September 1979.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The population structures of Calanus finmarchicus, C.glacialis and C.hyperboreus were investigated in the recurrent polynya of the North Waters (NOW) in Baffin Bay during April –July 1998. Species were determined from samples collected by plankton nets of 300 ľm and 200 ľm mesh size. The highest concentration of all three species was found at the centre of study the area. C.hyperboreus was the most abundant species (44.54 ind.m –3).C.glacialis was recorded up to 27.14 ind.m –3, C.finmarchicus up to 5.63 ind.m –3 .C.finmarchicus was reproducing in the northern end of Baffin Bay.The life cycle for C.glacialis was estimated at 2 years,and that of C.hyperboreus to last at least 4 years.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji