Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 2
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

W powadzonych aktualnie pracach mających na celu obniżenie antropogenicznej emisji rtęci duży nacisk kładzie się na obniżenie emisji rtęci z procesów energochemicznego przetwórstwa węgla, głównie z procesów spalania. Jednym ze sposobów pozwalających na obniżenie antropogenicznej emisji rtęci jest jej usuwanie z węgla przed jego konwersją. Należy zaznaczyć, że rtęć w węglu kamiennym może być obecna zarówno w substancji organicznej jak i mineralnej, stąd też uniwersalna metoda powinna pozwalać na usuwanie rtęci z obu tych składowych substancji węglowej. W pracy przedstawiono koncepcję hybrydowego procesu usuwania rtęci z węgla kamiennego. Idea procesu polega na połączeniu procesów wzbogacania metodami mokrymi bądź suchymi(etap pierwszy) oraz wstępnej termicznej preparacji w temperaturze 200–400°C (etap drugi). W etapie pierwszym w procesie wzbogacania/odkamieniania z węgla usuwana jest część rtęci występującej w substancji mineralnej. Natomiast w etapie drugim z węgla usuwana jest rtęć występująca w substancji organicznej oraz rtęć w obecnych jeszcze w węglu składnikach mineralnych o relatywnie niskiej temperaturze uwalniania rtęci. Na podstawie wyników wstępnych badań, skuteczność obniżenia zawartości rtęci w węglu w takim procesie hybrydowym została oszacowana w przedziale od 36 do 75% (ze średnią wartością 58%). Efekt obniżenia zawartości rtęci w węglu jest jeszcze bardziej zauważalny w przypadku odniesienia jej zawartości do wartości opałowej węgla. Tak określona skuteczność obniżenia zawartości rtęci w węglu mieściła się w przedziale od 53 do 92% (przy średniej wartości wynoszącej 71%).
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Postharvest processing of grain is an important step in the overall grain production process. It makes possible not only quantitative and qualitative preservation of the harvest, but also ensures maximum profit from its sale at the most favorable market conditions. Convective heat treatment (drying, cooling) guarantees commercial harvest conservation, prevents its loss, and in some cases improves the quality of the finished product. The necessity of intensification and automation of technological processes of postharvest grain processing requires the development of methods of mathematical modeling of energy-intensive processes of convective heat treatment. The determination and substantiation of optimum modes and parameters of equipment operation to ensure the preservation of grain quality is possible only when applying mathematical modeling techniques. In this work, a mathematical model of particulate material drying is presented through a system of differential equations in partial derivatives of which the variable in time and space relationship between heat and mass transfer processes in the material and a drying agent is reflected. The aim of the research was to determine the dynamics of the interrelated fields of unsteady temperature and moisture content of the material and the drying agent on the basis of mathematical models of heat and mass transfer in the layer of particulate material in convective heat approach or heat retraction. The implementation of the mathematical model proposed in the standard mathematical set allows analyzing efficiency of machines and equipment for the convective heat treatment of particulate agricultural materials in a dense layer, according the determinant technological parameters and operating modes.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji