Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 4
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The aim of the article is to analyze literary images of women who had an impact on the history of Poland in the historical novel Gambit hetmański (2014), written by Robert Foryś. This type of fiction is a popular variety of the genre, its main theme is the conflict between political factions fighting for power. The leaders of the factions are women. The article focus on the answer to the question: whether Foryś creating scandalous portraits of women who reach for power is a threat or a chance for them to recall and preserve their presence in history.
Go to article

Abstract

Deklarowane w naukach biomedycznych obiektywizm i autonomia, zarówno na poziomie badawczym, jak i praktyki klinicznej, pozwalają przypuszczać, że dziedziny te wolne są od retoryki genderowej. Przeprowadzone przez nas analizy języka wykorzystywanego w opisie procesu zapłodnienia oraz w obszarze reprodukcji wspomaganej pokazują, że dyskurs biomedyczny nie pozostaje neutralny wobec genderowych stereotypów. W niniejszym artykule głębszemu namysłowi poddałyśmy dwie cechy tradycyjnie przypisywane „naturze kobiecej”: pasywność, która pojawia się w podręcznikach biologicznych i medycz-nych opisujących proces zapłodnienia, oraz altruizm, zauważalny w debacie i praktyce w sferze reprodukcji wspomaganej.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more