Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 3
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Określenie architektura uzdrowiskowa odnosi się do obiektów i terenów zielonych ściśle związanych z realizacją zadań dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego [Biesiekierski 1999]. Forma tych obiektów wynika ścisłe z funkcji, jaką pełnia w całym tym procesie. Na obszarze Sudetów i Przedgórza Sudeckiego, południowej części województwa Dolnośląskiego występują bogate złoża wód mineralnych. Te źródła oraz warunki mikroklimatyczne były podstawą powstania i rozwoju licznych uzdrowisk na tym terenie. Charakterystyczne obiekty dolnośląskiej architektury uzdrowiskowej takie jak hale spacerowe i pijalnie wód mineralnych, mimo iż trudno jest dostrzec w nich jednolitości stylowej mają zasadnicze znaczenie w zachowaniu tożsamości i obrazu kulturowego tych uzdrowisk. Wszelkie działania podjęte w przyszłości, obejmujące obiekty architektury uzdrowiskowej powinny mieć na uwadze zachowanie ciągłości formalnej i funkcjonalnej w odniesieniu do obszaru uzdrowiska i struktury miasta.
Go to article

Abstract

Karl Marx (and also Friedrich Engels, by the way) was – contrary to his own opinion – an author of several utopias which played a role in the 20th century. The question (which is of both historical-philosophical and historical-empirical character) therefore arises how important this role was. The author focuses on the characteristics of Marxian utopias, and specifically – on their axiological content and current relevance. According to the author, Marx’s utopias can be a convenient starting point for searching for various projects (political, economic, technological etc.) necessary to cope with global challenges that mankind faces in our time. The author is also considering Marx’s motives for a critical approach to utopias and points to those of them which in his opinion should be accepted, while distinguishing them from others which should be rejected.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more