Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 12
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

The process of enrichment in a jig has usually been described and analysed using particle density as a separation feature. However, a degree of particle loosening in the jig bed is affected by, inter alia, the terminal particle free settling velocity which in turn is affected by the size, density and shape of a particle. Therefore, the terminal particle settling velocity clearly characterises the feed transferred to a jig for the enrichment process. Taking the comprehensive particle geometric (particle size and shape) and physical properties (particle density) into account comes down to the calculation of the terminal particle settling velocity. The terminal particle settling velocity is therefore a complex separation feature which comprises three basic particle features (particle density, size and shape). This paper compares the effects of enrichment of coal fines in a jig, for two cases: when the commonly applied particle density is separation feature and for the particle settling velocity. Particle settling velocities were calculated in the selected three particle size fractions: –3.15+2.00, –10.00+8.00 and –20.00+16.00 mm based on the industrial testing of a jig for coal fines and detailed laboratory tests consisting in determining particle density, projective diameter and volume and dynamic particle shape coefficient. The calculated and drawn partition curves for two variants, i.e. when particle density and particle settling velocity were taken into account as the separation argument in selected particle size fractions, allowed to calculate and compare separation precision indicator. With the use of a statistical test, the assumption on the independence of random variables of the distribution of components included in the distribution of the particle settling velocity as a separation feature during enrichment in a jig was verified.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Problem wykorzystania popiołów lotnych ciągle stanowi obszar badawczo-poszukiwawczy dla naukowców. Wynika to z faktu, iż rocznie tylko w Polsce na składowiska wpływa średnio 6 000 000 Mg ubocznych produktów spalania (UPS). Jednym z potencjalnych kierunków wykorzystania popiołu lotnego jest użycie go jako substratu w syntezach hydrotermalnych materiałów mezoporowatych (zeolitów syntetycznych). Zeolity są to glinokrzemiany o strukturze przestrzennej, które ze względu na swoją budowę charakteryzują się szeregiem specyficznych właściwości (molekularno-sitowe, jonowymienne, katalityczne) wykorzystywanych w inżynierii i ochronie środowiska. Dotychczas syntezy zeolitów przeprowadzano wykorzystując uboczne produkty spalania, takie jak popioły lotne lub wyodrębnioną z nich mikrosferę. W artykule przedstawiono wpływ wydzielenia z popiołu lotnego odpowiedniej frakcji (poniżej 63 μm) na wykształcenie ziaren zeolitowych. Syntezę przeprowadzono wykorzystując popiół lotny klasy F oraz wydzieloną z niego frakcję, którą otrzymano poprzez przesianie popiołu przez sito o wielkości oczek 63 μm. Dla substratów, jak i otrzymanych produktów reakcji przeprowadzono analizy chemiczne (XRF) oraz mineralogiczne (XRD, SEM-EDS). Podczas analizy substratów nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy popiołem surowym a wydzieloną frakcją. Natomiast w produktach po syntezie (zeolit typu Na-X z niewielką ilością zeolitu Na-P1, oraz niewielkie ilości kwarcu i nieprzereagowanego szkliwa glinokrzemianowego – mullitu) w wydzielonej frakcji zaobserwowano wyższą zawartość glinu i sodu, natomiast niższą wapnia i potasu. Na dyfraktogramie zeolitu uzyskanego z frakcji widoczna była nieznaczna ilość illitu. Obserwacje morfologii ziaren nie wykazały różnic w wykształceniu. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzić można, że biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny procesu syntezy, wydzielanie drobnych frakcji z popiołu nie jest konieczne, gdyż proces ten nie wpływa w sposób znaczący na jakość otrzymanego produktu.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper presents the results of experimental drum granulation of silica flour with the use of wetting liquids with different values of surface tension. Additionally, different liquid jet breakup and different residual moisture of the bed were applied in the tests. The process was conducted periodically in two stages: wetting and proper granulation, during which no liquid was supplied to the bed. The condition of the granulated material after the period of wetting (particle size distribution and moisture of separate fractions) and a change in the particle size distribution during the further conduct of the process (granulation kinetics) were determined.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The temperature dependence of the particle size distribution (PSD) of the magnetic fluid with an additional biocompatible dextran layer was studied using a ultrasonic method. The measurements of the ultrasound velocity and attenuation were carried out as a function of the volume concentration of magnetite particles at temperatures ranging from 15°C to 40°C. In order to extract the PSD from ultrasonic measurements, the theoretical model of Vinogradov-Isakovich was used. The extraction of PSD from the ultrasonic data requires also the measurements the density and viscosity of the ferrofluid samples. The calculated PSD of the magnetic fluid with an additional biocompatible layer shows a greater thermal stability than that of a magnetic fluid with a single surfactant layer.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In technology of coal fines beneficiation in Poland mainly fines jigging processes are in use. In case of steam coal fines beneficiation it is till 80% of the whole amount of produced assortments, while in case of coking coal fines it is 100%. The necessary condition of not homogenous feed separation which is directed to beneficiation process in pulsating water stream is a sufficient liberation of particles. The stratification of particles in working bed causes that particles of certain size, density and shape gather in individual layers in working bed of jig. The introduction of sufficient amount of additional water determines appropriate liberation of particles group, which generates partition into concentrate and tailings. The paper presents the results of sampling of industrial jig used for the beneficiation of coal fines by three various settings of additional amount of water under sieve which is directed to jigging. These amounts were equal to 35, 50 and 70 [m3/h]. Collected samples of separation products were then sieved into narrow particle size fractions and divided into density fractions. In such narrow size-density fractions the coordinates of partition curves were calculated for tailings of hard coal fines, which were subsequently approximated by means of Weibull distribution function. The separation precision measured by separation density, probable error and imperfection were determined on the basis of obtained model separation curves. The evaluation of separation effects was performed for a wide particle size fraction: feed directed to jigging process and narrow particle size fractions. The analysis of separation results in size-density fractions allowed to determine the influence of particle size change on the value of probable error. The results of separation precision in size-density fractions were compared with effects of separation of wide particle fraction, i.e. feed directed to jigging process.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In recent years, more and more attention has been paid to the quality of produced coal size categories for energy purposes. This is important from the perspective of promoting clean coal technologies which aim at changing the perception of coal as a fuel friendly for the environment. This is specifically because hard coal resources in Poland allow the national energy security to be guaranteed on the basis of energy production based on hard coal. Fine coals upgraded at coal processing facilities in the separation process in fine coal jigs are mainly used in energy production from coal. In the article, an analysis of hard coal upgrading in a jig regarding the optimum recovery of a useful fraction in the concentrate (combustible and volatile matter) and non-useful fraction in tailings (ash and sulfur) was conducted. Based on the industrial testing of a fine coal jig, the granulometric and densimetric analysis of the taken samples of concentrate, middlings and tailings of coal was conducted in laboratory conditions. Yields of products were calculated in separated size-fractions of separation products, and ash content and total sulfur content were determined in them. Based on the results of granulometric, densimetric and chemical analyses of the obtained size-fractions, the balance of separation products and appropriate calculations, Fuerstenau upgrading curves which allowed the process to be evaluated and a comparison of the results of hard coal upgrading regarding the optimum recovery of the organic phase in the concentrate and mineral components in tailings to be drawn. The obtained results were evaluated on the basis of different criteria for changing the device’s hydrodynamic operational conditions. The ash content and total sulfur content were analyzed as non-useful substances.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper presents an effect of general dimensions of a reverse flow mini-cyclone with a tangential inlet on its separation efficiency. Several mini-cyclone design modifications are presented and evaluated for use in the air filtration systems of motor vehicles. Local design improvements of three components of a reverse flow mini-cyclone with a tangential inlet D-40 of an air filter fitted in an all-terrain vehicle engine were introduced. An asymmetric curvilinear shape of an outlet port was used instead of a symmetrical shape. An outlet vortex finder inlet port shape was streamlined, and a cylindrical outlet vortex finder of the cyclone was replaced with a conical one. Experimental evaluation of the effects of the design improvements of mini-cyclone on its separation efficiency and performance as well as flow resistance was carried out. Separation efficiency of the cyclone was determined using the mass method as a product of dust mass retained by the mini-cyclone and supplied to the mini-cyclone in a specified time. Separation performance of the cyclone was determined as the largest dust particle dz =dzmax in a specific test cycle in the cyclone outlet air stream. A polydisperse PTC-D test dust used in Poland, a substitute for AC-fine test dust was used. Dust concentration at the mini-cyclone inlet was kept at 1 g/m3. The size and total number of dust particles in the air stream at the outlet of the original mini-cyclone and at the outlet of the improved mini-cyclone was determined using a particle counter.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The work presents results of solution combustion method utilization for yttria (Y2O3) nanopowder fabrication. Experiments were carried out with four different reducing agents: urea, glycine, citric acid and malonic acid added in stoichiometric ratio. The reactions were investigated using simultaneous DSC/DTA thermal analysis. After synthesis the reaction products were calcined at temperature range of 800-1100°C and analyzed in terms of particle size, specific surface area and morphology. Best results were obtained for nanoyttria powder produced from glycine. After calcination at temperature of 1100°C the powder exhibits in a form of nanometric, globular particles of diameter <100 nm, according to SEM analysis. The dBET for thus obtained powder is 104 nm, however the powder is agglomerated as the particle size measured by dynamic light scattering analysis is 1190 nm (dV50).
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Effects of various friction stir processing (FSP) variables on the microstructural evolution and microhardness of the AZ31 magnesium alloy were investigated. The processing variables include rotational and travelling speed of the tool, kind of second phase (i.e., diamond, Al2O3, and ZrO2) and groove depth (i.e., volume fraction of second phase). Grain size, distribution of second phase particle, grain texture, and microhardness were analyzed as a function of the FSP process variables. The FSPed AZ31 composites fabricated with a high heat input condition showed the better dispersion of particle without macro defect. For all composite specimens, the grain size decreased and the microhardness increased regardless of the grooved depth compared with that of the FSPed AZ31 without strengthening particle, respectively. For the AZ31/diamond composite having a grain size of about 1 μm, microhardness (i.e., about 108 Hv) was about two times higher than that of the matrix alloy (i.e., about 52 Hv). The effect of second phase particle on retardation of grain growth and resulting hardness increase was discussed.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Experimental research has been carried out in a supercritical circulating fluidized bed combustor in order to indicate the effect of the bed particle size on bed-to-wall heat transfer coefficient. The bed inventory used were 0.219, 0.246 and 0.411 mm Sauter mean particles diameter. The operating parameters of a circulating fluidized bed combustor covered a range from 3.13 to 5.11 m/s for superficial gas velocity, 23.7 to 26.2 kg/(m2s) for the circulation rate of solids, 0.33 for the secondary air fraction and 7500 to 8440 Pa pressure drop. Furthermore, the bed temperature, suspension density and the main parameters of cluster renewal approach were treated as experimental variables along the furnace height. The cluster renewal approach was used in order to predict the bed-to-wall heat transfer coefficient. A simple semi-empirical method was proposed to estimate the overall heat transfer coefficient inside the furnace as a function of particle size and suspension density. The computationally obtained results were compared with the experimental data of this work.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The analysis of particle size in suspensions carried out with use of the laser diffraction method enables us to obtain not only information about the size of particles, but also about their properties, shape and spatial structure, determined basing on fractal dimension. The fractal dimension permits the evaluation of the interior of aggregates, at the same time showing the degree of complexity of the matter. In literature, much attention is paid to the evaluation of the fractal dimension of flocs in activated sludge, in the aspect of control of single processes, i.e. sedimentation, dehydration, coagulation or flocculation. However, results of research concerning the size of particles and the structure of suspensions existing in raw and treated sewage are still lacking. The study presents optical fractal dimensions D3 and particle size distributions measured with use of laser granulometer in raw and treated sewage and activated sludge collected from six mechanical-biological wastewater treatment plants located in the Lower Silesian region. The obtained test results demonstrate that wastewater treatment plants that use both sequencing batch reactors and continuous flow reactors are more efficient at capturing suspension particles of a size up to 30 μm and are characterized by an increased removal of particles of a size ranging from 30 μm to 550 μm to the outflow. Additionally, in the case of samples of treated sewage and activated sludge collected at the same location, at short intervals, similar particle distributions were observed. As far as the analysis of fractal dimensions is concerned, particles contained in the raw sewage suspension were characterized by the lowest values of the fractal dimension (median equals 1.89), while the highest values occurred in particles of activated sludge (median equals 2.18). This proves that the spatial structure of suspension particles contained in raw sewage was similar to a linear structure, with a large amount of open spaces, while the structure of particles contained in the activated sludge suspension was significantly more complex in the spatial aspect.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji