Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Keywords
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 3
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Construction risk assessment is the final and decisive stage of risk analysis. When highly changeable conditions of works execution are predicted, risk should be evaluated in the favorable, moderate, and difficult random conditions of construction. Given the random conditions, the schedule and cost estimate of the construction are developed. Based on these values, the risk of final deadline delay and the risk of total cost increase of construction completion are calculated. Next, the charts of the risks are elaborated. Risk changes are shown in the charts and are analyzed in the range [1, 0].
Go to article

Abstract

Praktyka badawcza w biomedycynie ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju bardziej bezpiecznych i skutecznych metod leczniczych. Praktyka ta ma więc ogromną wartość społeczną, jest jednak działalnością moralnie problematyczną, ponieważ jej realizacja wymaga narażania ludzi na ryzyko dla dobra innych – nauki, przyszłych pacjentów i społeczeństwa jako całości. Problem ten jest szczególnie widoczny w przypadku badań niemających potencjału dostarczenia uczestnikom bezpośrednich korzyści zdrowotnych – tzw. badaniach „nieterapeutycznych”. Istnieje międzynarodowy konsensus co do tego, że prowadzenie badań „nieterapeutycznych” na osobach niezdolnych do wyrażenia zgody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy ryzyko związane z udziałem w takich badaniach nie przekracza pewnego minimalnego progu. Brak jednak zgody co do tego, czy powinien istnieć nieprzekraczalny próg ryzyka badawczego, na jakie mogą narażać się osoby kompetentne za swoją zgodą. Celem pracy jest przedstawienie argumentów etycznych przemawiających za wyznaczeniem maksymalnego dopuszczalnego poziomu ryzyka w badaniach „nieterapeutycznych” z udziałem ochotników. Przeanalizowane zostają także sposoby wyznaczenia takiego maksymalnego progu ryzyka, zawarte w dokumentach regulacyjnych oraz sformułowane w literaturze bioetycznej.
Go to article

Abstract

Overseas mining investment generally faces considerable risk due to a variety of complex risk factors. Therefore, indexes are often based on conditions of uncertainty and cannot be fully quantified. Guided by set pair analysis (SPA) theory, this study constructs a risk evaluation index system based on an analysis of the risk factors of overseas mining investment and determines the weights of factors using entropy weighting methods. In addition, this study constructs an identity-discrepancycontrary risk assessment model based on the 5-element connection number. Both the certainty and uncertainty of the various risks are treated uniformly in this model and it is possible to mathematically describe and quantitatively express complex system decisions to evaluate projects. Overseas mining investment risk and its changing trends are synthetically evaluated by calculating the adjacent connection number and analyzing the set pair potential. Using an actual overseas mining investment project as an example, the risk of overseas mining investment can be separated into five categories according to the risk field, and then the evaluation model is quantified and specific risk assessment results are obtained. Compared to the field investigation, the practicability and effectiveness of the evaluation method are illustrated. This new model combines static and dynamic factors and qualitative and quantitative information, which improves the reliability and accuracy of risk evaluation. Furthermore, this evaluation method can also be applied to other similar evaluations and has a certain scalability.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more