Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 7
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Artykuł przedstawia charakterystykę postawy, jaką wykazują się studenci wobec samochodów elektrycznych oraz znaczenie wyróżnionych elementów postawy w tworzeniu zainteresowania zakupem takich pojazdów. Samochody elektryczne to nowy rodzaj pojazdów, które posiadają silnik elektryczny i korzystają z energii elektrycznej zgromadzonej w akumulatorach. Wprowadzane są na rynek, lecz z różnych względów ich sprzedaż w Polsce nie jest wysoka. Jak dotąd wiadomo niewiele o tym, jak samochody elektryczne są oceniane przez Polaków. Przeprowadzone badania referowane w przedstawianym artykule są próbą poznania postawy wobec tego typu pojazdów. Badany model postawy obejmuje trzy obszary: wiedzę na ich temat, emocje, jakie one wywołują oraz potencjalne zachowania. Osobami badanymi byli studenci Politechniki Rzeszowskiej, więc grupa młodych ludzi stanowiąca potencjalnych odbiorców nowych technologii. Uzyskane wyniki wskazują, że samochody elektryczne są mało znane, jednocześnie budzą one duże zainteresowanie, a ich obraz w umysłach młodych ludzi jest bardzo pozytywny. Zauważalne są także ich ograniczenia, w największym stopniu zbyt wysoka cena zakupu, ale także inne czynniki: brak wystarczających informacji oraz niezadawalające parametry techniczne, głównie długi czas potrzebny na naładowanie baterii oraz zbyt krótka odległość możliwa do przejechania na jednym ładowaniu baterii. Zainteresowanie zakupem jest uwarunkowane odczuwaniem pozytywnych emocji, a brak wystarczających informacji stanowi przeszkodę w zastanawianiu się nad kupnem takiego pojazdu. Poznanie postaw polskich studentów wobec samochodów elektrycznych może być pomocne w dostosowaniu informacji o takich samochodach do potencjalnych odbiorców, co w efekcie może mieć wpływ na poziom zainteresowania oraz wielkość sprzedaży.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Samochody elektryczne (SE) są obecnie uważane za jeden z najlepszych sposobów obniżenia emisji zanieczyszczeń powietrza w transporcie drogowym, w tym CO2 i hałasu w miastach. Mogą również w wydatny sposób przyczynić się do zmniejszenia zależności transportu drogowego od importu ropy naftowej. Niemniej jednak zapotrzebowanie na energię elektryczną dużej ilości SE w drogowym transporcie nie jest bez znaczenia i ma wpływ na system elektroenergetyczny. W artykule przeanalizowano potencjalny wpływ SE na popyt, podaż, strukturę i koszty wytwarzania energii elektrycznej oraz emisję CO2 i zanieczyszczeń powietrza w wyniku wprowadzenia na polskie drogi 1 mln SE do 2025 r. oraz potrojenia tej liczby do 2035 r. Do obliczeń wykorzystano model konkurencyjnego rynku energii elektrycznej ORCED. Wyniki analizy wskazują, że niezależnie od strategii ładowania, popyt SE powoduje niewielki wzrost ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce i w konsekwencji również niewielki wzrost kosztów wytwarzania. Nawet duży wzrost SE w transporcie drogowym będzie powodował raczej umiarkowane zapotrzebowanie na dodatkowe moce wytwórcze, zakładając że przedsiębiorstwa energetyczne będą miały pewną kontrolę nad trybem ładowana aut. Wprowadzenie SE nie spowoduje obniżenia emisji CO2 w stosunku do samochodów konwencjonalnych w 2025 r., wręcz przeciwnie – zwiększy je niezależnie od strategii ładowania, gdyż energia dla pokrycia popytu SE pochodzi prawie wyłącznie z elektrowni węglowych. W 2035 r. natomiast, wniosek zależy od scenariusza ładowania i możliwe jest obniżenie, jak i wzrost emisji. Pojazdy elektryczne spowodują wzrost emisji netto SO2, przyczynią się natomiast do spadku emisji netto cząstek stałych oraz NOx.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents a theoretical analysis of the effect of electric car performance characteristics on vehicle energy consumption and driving range. The test object was a Nissan Leaf electric vehicle. The characteristic curves of basic and additional resistance to motion (sum of rolling resistance and air resistance and inertia resistance or grade resistance, respectively) were applied to the model characteristic curve of electric motor torque of the tested vehicle. Based on that, the graphs describing the relationships between vehicle energy consumption and vehicle speed were made (for specific values of car acceleration / acclivity grade) as well as the relations between vehicle driving range and its traction properties. It was concluded that the use of performance characteristics significantly increased the vehicle’s energy consumption and decreased the available vehicle’s driving range.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Limited Traffic Zone (LTZ) is a planning strategy that is more and more adopted by municipalities in Europe to improve their environmental conditions. It consists in the prohibition for traditional vehicles to circulate in specific areas. Although the main aim is to tackle air pollution problems, positive effects are registered in terms of reduction of noise annoyance and in terms of improved “quality of life” if specific conditions are respected. On the other side under the drive of the global market, the number of circulating electric vehicles in urban sites is also increasing. In the next years we expect to experience a new and not well-known urban soundscape. In this paper is presented an overview of recent urban projects and policies that deal with noise control and how these experiences will match into the next years with the sound characteristics of new electric vehicles for private and public transportation.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

A large amount of electric vehicles (EVs) charging load will bring significant impact to the power system. An appropriate resource allocation strategy is required for securing the power system safety and satisfying EVs charging demand. This paper proposed a power coordination allocation strategy of EVs’ in distribution systems. The strategy divides the allocation into two stages. The first stage is based on scores assigned to EVs through an entropy method, whereas the second stage allocates energy according to EV’s state of charge. The charging power is delivered in order to maximize EV users’ satisfaction and fairness without violation of grid constraints. Simulation on a typical power-limited residential distribution network proves the effectiveness of the strategy. The analysis re- sults indicate that compared with traditional methods, EVs, which have higher charging requirement and shorter available time will get more energy delivered than others. The root- mean-square-error (RMSE) and standard-deviation (SD) results prove the effectiveness of the methodology for improving the balance of power delivery.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The loss of power and voltage can affect distribution networks that have a significant number of distributed power resources and electric vehicles. The present study focuses on a hybrid method to model multi-objective coordination optimisation problems for dis- tributed power generation and charging and discharging of electric vehicles in a distribution system. An improved simulated annealing based particle swarm optimisation (SAPSO) algorithm is employed to solve the proposed multi-objective optimisation problem with two objective functions including the minimal power loss index and minimal voltage deviation index. The proposed method is simulated on IEEE 33-node distribution systems and IEEE-118 nodes large scale distribution systems to demonstrate the performance and effectiveness of the technique. The simulation results indicate that the power loss and node voltage deviation are significantly reduced via the coordination optimisation of the power of distributed generations and charging and discharging power of electric vehicles.With the methodology supposed in this paper, thousands of EVs can be accessed to the distribution network in a slow charging mode.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In order to develop a PM BLDC motor control system, which will be tolerant of selected faults, simulation work was first performed and then verified on a universal test stand. The results were published in earlier works. The next stage of works was the implementation of previously developed algorithms on the target research test stand – in this case, the prototype vehicle. This last stage of the laboratory work has been presented in this article, i.e. it has been presented the results of experimental research related to the reproduction of rotor angle position, used after the detection of a rotor position sensor fault. A new test stand with the laboratory prototype of a vehicle with two PM BLDC motors is presented. A zeroth-order algorithm (ZOA) was used as a fault compensation method. The effectiveness and usefulness of the previously proposed methods have been confirmed.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji