Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Realised since the 1980’s, the project of the “city rebuilding” presupposes an environmental turn in city reform programmes and policies. & e purpose of this article is to demonstrate, how the agenda of the Country’s City Politics is being inspired by, and assimilates, the ideas of “being together” that have been worked out by city (social) movements. The society has come to be perceived as a source of “innovation”, or as possessing a certain, so far neglected, potential of development. In the governmental agendas, the ideals and claims of the social movements are operationalised” in such a way, as to identify society as a new resource of economic growth. The assimilation of the claims and ideals of the city movements into the governmental agendas becomes part of a new political rationality.
Go to article

Abstract

W końcu XIX wieku nabrał na sile dyskurs o inżynierii społecznej jako narzędziu kształtowania nowoczesnych społeczeństw. W dalszych rozważaniach interesować będzie nas pytanie, jak powiązanie między polityką i nauką – zawężone do relacji między geopolityką a biopolityką i czystkami etnicznymi – funkcjonowało po pierwszej i drugiej wojnie światowej, a szczególnie w jaki sposób wpływało stabilizująco albo destabilizująco na ład międzynarodowy.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more