Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 3
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

W artykule przedstawiono kierunki zagospodarowania odpadów odlewniczych, przede wszystkim zużytych piasków formierskich (SFS – Spent Foundry Sands) oraz pyłu po regeneracji mas odlewniczych. Ważnym aspektem ochrony środowiska w produkcji odlewniczej jest ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów. Można to osiągnąć poprzez regenerację SFS. Dzięki temu powtórnie wykorzystuje się odpady, co zmniejsza koszty zakupu surowców i opłaty środowiskowe związane z ich składowaniem. Zużyte piaski formierskie, które nie nadają się do powtórnego wykorzystania w odlewniach, mogą być stosowane w innych dziedzinach przemysłu. SFS stosuje się najczęściej w drogownictwie i budownictwie oraz jako materiał inertny do wypełniania nieczynnych kopalni (Smoluchowska i Zgut 2005; Bany-Kowalska 2006). Ciekawym rozwiązaniem jest stosowanie SFS w ogrodnictwie i rolnictwie. W artykule przedstawiono zalety i wady takiego wykorzystania. Stwierdzono, że zużyte piaski formierskie mogą być przydatne do produkcji mieszanek glebowych dla wielu zastosowań rolniczych i ogrodniczych. Ze względu na możliwość zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi i związkami organicznymi takie stosowanie zaleca się dla tak zwanych green sands, czyli SFS ze spoiwami mineralnymi. Poza tym omówiono – proponowane przez niektórych badaczy – nowatorskie rozwiązanie energetycznego wykorzystania pyłów po regeneracji SFS ze spoiwami organicznymi. Okazuje się, że pyły z regeneracji zużytych piasków formierskich ze spoiwami organicznymi, ze względu na wysoki udział substancji organicznych, decydujących o ich wartości opałowej oraz krzemionki, mogą być wykorzystane jako paliwo alternatywne i surowiec w piecach cementowych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper, especially dealt with problems of reclamation of used furan sand, carried out in new, vibratory sand reclamation unit REGMAS developed by researches from AGH-University of Science and Technology, Faculty of Foundry Engineering in Cracow (Poland). Functional characteristics of reclamation unit as well as the results of reclamation of used sand with furfuryl resin are discussed in the paper. The quality of reclaim was tested by means of the LOI and pH value, dust content in the reclaim and at least by the the quality of the castings produced in moulds prepared with the use of reclaimed matrix.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents results of measuring heat diffusivity and thermal conductivity coefficients of used green foundry sand in temperature range ambient – 600 o C. During the experiments a technical purity Cu plate was cast into the green-sand moulds. Basing on measurements of the mould temperature field during the solidification of the casting, the temperature relationships of the measured properties were evaluated. It was confirmed that the obtained relationships are complex and that water vaporization strongly influences thermal conductivity of the moulding sand in the first period of the mould heating by the poured and solidified casting
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji